ה"סשת - ןויכרא - םילע
 
ארקיו תומש תישארב
18.3.05-2347 ארקיו
25.3.05-2348 וצ
1.4.05-2349 ינימש
8.4.05-2350 עירזת
15.4.05-2351 ערוצמ
22.4.05-2352 חספ - תומ ירחא
6.5.05-2353 םישדק תשרפ
13.5.05-2354 רמא תשרפ
20.5.05-2355 רהב תשרפ
27.5.05-2356 יתקחב תשרפ
31.12.04-2336 תומש
7.1.05-2337 אראו
14.1.05-2338 אב
21.1.05-2339 חלשב
28.1.05-2340 ורתי
4.2.05-2341 םיטפשמ
11.2.05-2342 המורת
18.2.05-2343 הוצת
25.2.05-2344 אשת יכ
4.3.05-2345 להקיו
11.3.05-2346 ידוקפ
15.10.04-2325 חנ
22.10.04-2326 ךל-ךל
29.10.04-2327 אריו
5.11.04-2328 הרש ייח
12.11.04-2329 תדלות
19.11.04-2330 אציו
26.11.04-2331 חלשיו
3.12.04-2332 בשיו
10.12.04-2333 ץקמ
17.12.04-2334 שגיו
24.12.04-2335 יחיו
םירבד רבדמב
12.8.05-2367 םירבד תשרפ
19.8.05-2368 ןנחתאו תשרפ
26.8.05-2369 בקע תשרפ
2.9.05-2370 האר תשרפ
9.9.05-2371 םיטפש תשרפ
16.9.05-2372 אצת יכ תשרפ
23.9.05-2373 אובת יכ תשרפ
30.9.05-2374 םיבצנ תשרפ
7.10.05-2375 ךליו תשרפ
14.10.05-2376 וניזאה תשרפ
3.6.05-2357 רבדמב תשרפ
10.6.05-2358 אשנ תשרפ
17.6.05-2359 ךתלעהב תשרפ
24.6.05-2360 חלש תשרפ
1.7.05-2361 חרק תשרפ
8.7.05-2362 תקח תשרפ
15.7.05-2363 קלב תשרפ
22.7.05-2364 סחניפ תשרפ
29.7.05-2365 תוטמ תשרפ
5.8.05-2366 יעסמ תשרפ